مناقصه چیست؟مناقصه یار

سلام خدمت دوستان ، قبل از اینکه بدانیم مناقصه چیست باید بدانیم که مناقصه در کجاها بکار میرود و بدانیم که چگونه صورت میگیرد؟

سازمان های اداری نیاز به تامین دارد یا شهرداری برای ایجاد سبز یا هرچیز دیگری نیاز به مناقصه دارد. پس این سازمان ها یک آگهی را منتشر میکنند و افرادمیتوانند در این مناقصه شرکت میکنند. 

 

 

 

 

 

مناقصه چیست؟

برگزاری جلسه ای برای انجام پروژه توسط افراد تخصصی که توسط دولت برگزار میشود و هرکس که کمترین مبلغ را پیشنهاد دهد برنده مناقصه خواهد بود.

 

 

مناقصه ازنظر بررسی کارشناسان فنی به دودسته تقسیم میشود:

 

 

مناقصه یک مرحله ای:

دراین مناقصه جلسه ای را برگزار میکنند ودرهمان جلسه بدون درنظرگرفتن کارشناسان فنی  مناقصه را به پایان میرسانند(همه ی افرادی که درآنجا حضور دارند  کسانی هستند که در مناقصه شرکت کردند.)

 

 

مناقصه دومرحله ای:

دراین مناقصه جلسه ای توسط دولت برگزارمیشود و پس از ارائه پیشنهادات توسط شرکت کنندگان مورد بررسی کارشناسان فنی قرارمیگیرد و پس از بررسی مشخص میکنند که چه شرکت کننده ای برنده مناقصه است.

مناقصه پیمانکاری

مناقصه پیمانکاری

مناقصه ازنظر دعوت شدگان به دوروش تقسیم میشود:

 

 

مناقصه عمومی:

 

 

مناقصه ای است که فراخوان مناقصه را ازطریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران میرساند و همه ی افراد میتوانند در آن شرکت کنند.

 

 

 

مناقصه محدود:

مناقصه ای است که به تشخیص بالاترین مقام مناقصه گزار به تعداد محدود برگزارمیشود.

 

 

 


خب دوستان،با مناقصه که آشنا شدیم.حالا میخواهیم که با اپلیکیشن مناقصه یار آشنا بشیم که تمامی آگهی های مناقصه-مزایده و استعلام در خود میگنجد.

 

 

آگهی مناقصه

اپلیکیشن مناقصه یار:

این اپلیکیشن دارای قدمتی یکساله است که بیش هزاران کاربر در آن فعالیت دارند و تمامی آگهی های آن که در روز به بیش از دوهزار آگهی داردرا دربر گرفته است.

سایت مناقصه یار:

سایت مناقصه یار دارای همه ی آگهی های مزایده_استعلام قیمت_مناقصه و مناقصه پیمانکاری است و کاربران به راحتی میتوانند آگهی مورد نظر خودرا در آنجا ببینند و شرکت کنند.

جهت ثبت نام و نمایش آگهی ها روی مناقصه یار کلیک کنید.

جهت نصب اپلیکیشن مناقصه یار کلیک کنید.

, , , , , , , ,