مزایده املاک درتهران

مزاده املاک

آگهی مزایده املاک ومستغلات درتهران

 

 

 

آگهی مزایده املاک ومستغلات درتهران

 

 

 

شرکت مناقصه یار قصد دارد بعد از توضیحات مزایده یک راه حل خوب به شما معرفی کند.

 

 

««««««باما همراه باشید.»»»»»»

 

 

مقدمه:

همونطور که میدانید خرید ملک و زمین در این وضعیت اقتصادی بسیار دشواره و چندسال طول میدهد که بتوانید یک زمین یا ملک بخرید. قبل از انجام کاری باید با مزایده و قوانین آن آشنا بشوید:

 

مزایده:

یعنی یک چیزی را به فروش بگذارید وخریداری که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهد به وی فروخته میشود وبرنده مزایده خواهد شد.

 

 

قوانین مزایده

ماده ۱۱۵ :

«اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌ معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.»

ماده ۱۱۶ : 

«در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.»

ماده ۱۱۸ : 

 

«آگهی فروش (آگهی مزایده) باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.»

 

 

ماده ۱۱۹ : 

 

«موعد فروش باید طوری تعین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.»

 

 

 

ماده ۱۲۲ :

 

در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده

۲ – روز و ساعت و محل فروش

۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود

 

 

 

ماده ۱۲۸: 

 

 مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است.

 

 

ماده ۱۳۳ :

«تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌ مجلس نوشته‌ شده و به امضاء خریدار می‌رسد.»

 

ماده ۱۳۶ :

 

فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده به چهار روش تجدید می‌شود:

۱ – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.

۲ – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد. ‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

 

 

 

 

 

مزایده چه کاربردی دارد؟

 

1-مطالبه مهریه از جانب زوجه:

درصورتیکه زوجه مهریه خودرا به اجرابگذارد،اجرای احکام دادگستری اموال زوج را متوقف میکند و درصورت پرداخت نکردن مهریه ازسوی زوج مراحل برگزاری مزایده راانجام میدهد و پرداخت مهریه زوج را در دستور کار خود قرار میدهد.

 

 

2-ورشکستگی شرکت:

 

وقتی که شرکت اعلام ورشکستگی میکند و نمیتواند برتعهداتش پایبند باشد،مدیر باتنظیم فهرست، اموال و دارایی شرکت را به مزایده میگذارد و فروش این اموال براساس تشریفات قانونی اقدام میکند.

 

 

 

3-پرونده های کیفری:

 

 بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی؛ در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.

 

 

 

4-اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی:

 

درصورتی که تجهیزات جدید وارد ادارات یا سازمان های دولتی میشوند،ادارات یا سازمان ها اموال قدیمی خودرا که دیگر کاربرد ندارند را از طریق مزایده به فروش میرسانند.

 

 

 

چگونه وارد سایت بشیم؟ 

 

شما میتوانید جهت  نمایش آگهی ها وارد لینکmonaghese_yar.comشوید و آگهی های بیشتری راببینید.

 

 

 

 

چگونه به این سایت اعتماد کنیم؟

این سایت دارای بیش ازیک سال قدمت دارد و بیش از هزاران کاربر در مناقصه یار فعالیت دارد و شما میتوانید جهت اطلاع بیشتر در واتس آپ به علت شیوع کرونا هر سوالی دارید میتوانید بپرسید تا مشاورین ما شما را راهنمایی کند.

 

 

 

 

 

 

 

جهت ثبتنام در مناقصه یار روی آگهی مزایده املاک کلیک کنید.

 

آگهی مناقصه

 

 

 

 

جهت نصب اپلیکیشن مناقصه یار  کلیک کنید.

 

 

 

 

 

, , , , , , , , ,