مزایده آنلاین ضایعات

آگهی های مزایده ضایعات در سراسر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت نمایش آگهی های بیشتر روی مزایده ضایعات کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

جهت ثبت نام در مزایده ضایعات کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

اپلیکیشن مناقصه یار

 

 

 

اپلیکیشن مناقصه یار:

 

 

 

این اپلیکیشن دارای آگهی هایی همچون:استعلام قیمتمناقصه و مزایده است که در روز به بیش از دوهزار آگهی میرسد وشما علاوه بر اینکه آگهی هایی که هرروز میبینید میتوانید استعلام قیمتمناقصه و مزایده های خودرا در اپلیکیشن پیداکنید.

 

 

 

 

 

 

 

نحوه چگونگی کار با اپلیکیشن مناقصه یار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت نصب اپلیکیشن مناقصه یار کلیک کنید.

 

نصب اپلیکیشن مزایده خودرو