آگهی مناقصه در سراسرکشور

سلام خدمت دوستان/ماقصدداریم اطلاعاتی رادرباره مناقصه در اختیار شما قراربدیم که بتوانید در مناقصه شرکت کنید وبرنده بشوید تا از سودزیادی بهره ببرید.

 

 

مناقصه:

مناقصه در واقع روشی رقابتی برای تامین و خرید کالا یا خدمات است بدین صورت که هرگاه خریدار، نیازمند خرید کالا و یا دریافت خدماتی باشد می تواند با رعایت اصول و مقرراتی از این روش استفاده و خدمات یا کالای مورد نیاز خود را با کمترین قیمت ممکن تامین نماید.

 

مناقصه گزار:

ارگان یا دستگاه برگزار کننده مناقصه

 

 

مناقصه گر:

شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می نماید.

 

 

قانون برگزاری مناقصه:

قانون تصویب شده برای تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات

 

 

فراخوان مناقصه:

فراخوانی که توسط مناقصه گزار بین دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی و یا شبکه های اطلاع رسانی منتشر می گردد.

 

 

 

مفاد فراخوان مناقصه:

 

 • نام و نشانی مناقصه‌گزار

 • نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

 • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 • محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها

 • مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) . در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.

 

 

 

اسناد مناقصه:

 

 

 • دعوتنامه ارائه پیشنهاد

 • دستورالعمل شرکت در مناقصه همراه با کاربرگهای ضمانت نامۀ شرکت در مناقصه، و ضمانتنامۀ انجام تعهدات

 • برگ پیشنهاد مناقصه

 • موافقتنامه و شرایط پیمان، شامل شرایط عمومی و خصوصی

 • نقشه ها و مشخصات فنی

 • جدول ها (درصورت وجود)، از جمله جدول پرداختها، جدول زمانی کارها، جدول تضمینها یا شاخصهای عملکردی، جدول داده ها و فهرست مقادیر و قیمتها

 • فرمها، گواهی نامه  ها، تاییدیه ها و مدارک دیگر (در صورت وجود)

 • الحاقیه های صادره ی بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول برگزاری مناقصه

 

 

برگ پیشنهاد مناقصه:

 

برگه پیشنهاد قیمت مناقصه گر که همراه با مستندات مناقصه به مناقصه گزار تحویل داده خواهد شد.

 

بدین ترتیب در این روش پس از فراخوان مناقصه و حضور مناقصه گران در زمان و مکان تعیین شده طبق قانون برگزاری مناقصات، مناقصه گری که کمترین قیمت را در برگ پیشنهاد مناقصه، از بین پیشنهاد دهندگان ارائه کرده باشد توسط مناقصه گزار انتخاب و به عنوان برنده تعیین خواهد شد.

 

 

انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به شرح زیر است:

 

مناقصه عمومی:مناقصه ای که در آن فراخوان مناقصه، از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 

 

مناقصه محدود:مناقصه ای که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود.

 

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 

 

 

 

نکته:تنوع و گستردگی خرید و فعالیت های امور پیمان و قراردادهای شرکت ها نیاز به تبیین اصول و الزامات متنوعی در بررسی صلاحیت شرکت کنندگان مناقصه و یا خدمات مورد ارائه ی آن ها خواهد داشت. از این رو انجام روش های متعدد برای بررسی صلاحیت آن ها از جانب قانون گزار امری ضروری است.

 

 

 

مناقصه ازنظر کارشناسان به دودسته تقسیم میشوند:

مناقصه یک مرحله ای:

مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد، دراین مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

در مناقصه یک مرحله ای، ارزیابی فنی مناقصه صورت نمی گیرد و برنده مناقصه شرکت یا شخصی است که تنها پایین ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد.

این نوع مناقصه گزاری اساسا زمانی اتفاق می افتد که کالا یا خدمات مورد معامله در بازار از کیفیت یکسانی برخوردار باشد و دیگر نیازی به طولانی تر کردن روند مناقصه نیست .

بر همین اساس، پاکات پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه باز گشایی می شود و در همان جلسه نیز، برنده تعیین می گردد.

 

 

مناقصه دو مرحله ای:

مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، لازم به بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها باشد.در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند که پس از بررسی کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، مشهود می‌شود و پس از ارزیابی مالی برنده مناقصه تعیین می‌گردد. به عباراتی دیگردر این مناقصه بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد ها توسط مناقصه گزار تشخیص داده می شود.

به همین سبب جلسه فنی بازرگانی تشکیل می شود که نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه اعلام خواهد کرد و برنده بر اساس برتری در مشخصات، استانداردها،کارایی،دوام و … تعیین می گردد.

نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه، امکان مدیریت آسان و جامع فرایندهای امور پیمان و قرارداد همچون مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای را فراهم آورده است.

 

 

 

 

جهت کسب آگهی مناقصه و خدمات دیگر روی مناقصه یار کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

نصب اپلیکیشن مزایده خودرو